Tỳ ni nhật dụng 05: Chánh niệm trong sinh hoạt – Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Đại Bi Tâm, Thụy Điển, ngày 24-6-2011. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,6281,Ty-ni-nhat-dung-05-Chanh-niem-trong-sinh-hoat.tsph