Tỳ ni nhật dụng 06: Chánh niệm trong cuộc sống – Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Đại Bi Tâm, Thụy Điển, ngày 24-6-2011. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,6282,Ty-ni-nhat-dung-06-Chanh-niem-trong-cuoc-song.tsph