Pháp thoại Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu Bài 04: Đắp Y – Mặc Áo Quần do SC Như Lan giảng tại chùa Hưng Thiền (X. Mỹ Hội – H. Cao Lãnh – T. Đồng Tháp), ngày 07/11/2017

Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu Bài 04: Đắp Y – Mặc Áo Quần – Thích Nữ Như Lan
5 (100%) 3 vote[s]