Pháp thoại Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu Bài 05: Xuống Giường Gieo Giống Từ Bi do Sư Cô Như Lan giảng tại chùa Hưng Thiền (H. Cao Lãnh – T. Đồng Tháp), ngày 08/11/2017

Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu Bài 05: Xuống Giường Gieo Giống Từ Bi – Thích Nữ Như Lan
5 (100%) 3 vote[s]