Bài pháp thoại Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu Bài 27: Rửa Bát do Ni Sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Hưng Thiền (X. Mỹ Hội – H. Cao Lãnh – T. Đồng Tháp), ngày 04/04/2018

Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu Bài 27: Rửa Bát – Thích Nữ Như Lan
5 (100%) 1 vote[s]