Bài pháp thoại – Ứng Dụng Hạnh Quán Âm – TT.Thích Nhật Từ Giảng tại chùa Hưng Pháp, Đồng Nai, ngày 05/08/2012 – TuSachPhatHoc.Com – Nghe bài giảng Mp3 tại đây http://tusachphathoc.com/media/#Play,6933,ung-dung-hanh-Quan-am.tsph