Facebook: https://www.facebook.com/ThichNhatTu?fref=ts
Thích Nhật Từ
Giảng tại chùa An Linh, tỉnh Bến Tre, ngày 02/10/2013
Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/play-uoc-nguyen-cau-nguyen-chi-nguyen-va-hanh-nguyen/ – www.tusachphathoc.com