Bài pháp thoại Ước Nguyện Cuối Cùng do Thầy Thích Tâm Đại thuyết giảng tại chùa Hoằng Pháp (Huyện Hóc Môn, HCM)

Ước Nguyện Cuối Cùng – Thích Tâm Đại
Đánh giá