Bài pháp thoại Ước Vọng Xa Xôi do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Viện chuyên tu, làng Vạn Hạnh, Bà rịa Vũng Tàu ngày 7/26/2008

Đánh giá