Pháp thoại “Uống Nước Nhớ Nguồn” được thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng ngày 08/09/2014 tại Tổ Đình Giác Nguyện (quận 4, HCM)

Download MP3

Uống Nước Nhớ Nguồn – Thích Phước Tiến
Đánh giá