Bài pháp thoại “Vai Trò Của Cư Sĩ Phật Tử Trong Phật Giáo” do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Thiền Viện Phước Sơn (Đồng Nai) ngày 28/02/2014

Vai trò của người cư sĩ Phật tử là phải học hỏi, tìm tòi, tu tập và dìu dắt lẫn nhau để góp phần cho công tác hoằng pháp. Lấy đạo để giữ đời, ứng dụng giáo lý Phật vào đời sống. Chấp nhận dấn thân vào đạo Phật là phải vượt qua những hệ lụy khi đạo phật nhập thế.

Download MP3

Đánh giá