Thầy Nhật Từ giảng tại Chùa Linh Ứng – Đà Nẵng, ngày 17/04/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,4636,Vai-Tro-Hoang-Phap-Vien-Cu-Si.tsph

Vai Trò Hoằng Pháp Viên Cư Sĩ – Thích Nhật Từ
Đánh giá