Pháp thoại “Vai Trò Tăng Bảo Ngày Nay” do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng ngày 17/08/2012 (01/07/Nhâm Thìn) tại chùa Kim Sơn (Cà Mau)

Download MP3

Đánh giá