Bài vấn đáp được Thầy Thích Nhật Từ giảng tại nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội, ngày 06-08-2018

Các câu hỏi về:

1/ Phiền não tức bồ đề
2/ Độ người thân qua 5 điều đạo đức
3/ Kinh Kim Cương năng đoạn
4/ Đưa Phật giáo đến với giới trẻ
5/ Cách giữ hạnh phúc vợ chồng

Vấn Đáp: Phiền Não Tức Bồ Đề – Độ Người Thân Qua 5 Điều Đạo Đức – Thích Nhật Từ
5 (100%) 2 vote[s]