Pháp thoại Văn hóa ăn chay: Bình đẳng sự sống, bảo vệ môi trường và sức khỏe do Thầy Nhật Từ giảng tại nhà hàng chay Giác Ngộ, Hải Dương, ngày 16-03-2019