Văn hóa Đình và Chùa – Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Vĩnh Thịnh, Hà Nội,ngày 29-06-08. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1417,Van-hoa-dinh-va-Chua.tsph

Văn hóa Đình và Chùa – Thích Nhật Từ
Đánh giá