Bài pháp âm Vạn Lý Độc Hành do Đại Đức giảng sư Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Phù Châu, Cái Bè ngày 08/04/2009

Vạn Lý Độc Hành – Thích Thiện Thuận
Đánh giá