Văn tế thập loại chúng sinh 02: Lập đàn siêu độ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, 6-9-06. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1315,Van-te-thap-loai-chung-sinh-02-Lap-dan-sieu-do.tsph