Văn tế thập loại chúng sinh – phần 6: Độ các hương linh hoạnh tử – Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Giác Ngộ, ngày 21/10/2006. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1630,Van-te-phan-6-do-cac-huong-linh-hoanh-tu.tsph