Bài pháp thoại Về Bên Chân Phật do Thượng Tọa Thích Thiện Thuận thuyết giảng nhân Đại Lễ Phật Đản PL 2560 tại Viện Chuyên Tu (Tỉnh Đồng Nai), ngày 15/05/2016

Đánh giá