Bài thuyết pháp “Về Với Phật” do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng ngày 09/12/2012 (26/10/Nhâm Thìn) tại chùa Pháp Lạc (Tiền Giang)

Download MP3

Về Với Phật – Thích Phước Tiến
5 (100%) 2 vote[s]