Vì một môi trường lành mạnh – Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại khóa tu Tuổi Trẻ 2011, chùa Vĩnh Minh, TP. Đà Lạt, ngày 22/07/2011. Nghe pháp thoại mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,6541,Vi-mot-moi-truong-lanh-manh.tsph

Vì một môi trường lành mạnh – Thích Nhật Từ
Đánh giá