Con người sợ đau khổ nhưng lại là tác nhân gây ra đau khổ, oan trái trên cuộc đời này. Vậy vì sao con người làm khổ nhau? Mời quý vị lắng nghe bài pháp thoại “Vì Sao Con Người Làm Khổ Nhau” do đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Thiền Lâm (Tây Ninh) ngày 15/03/2017 (18/02/Đinh Dậu)

1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN