Bài pháp thoại “Vì Sao Con Người Làm Khổ Nhau” do đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Thiền Lâm (H. Hòa Thành – T. Tây Ninh) ngày 15/03/2017 (18/02/Đinh Dậu)

19/2 âm lịch là ngày đảng sinh của Bồ Tát Quan Thế Âm, một vị Bồ Tát đại diện cho đức từ bi, một trong hai yếu tố quan trọng của Phật Giáo: Trí Tuệ và Từ Bi. Bồ tát Quan Thế Âm một biểu tượng rất quan trọng cho sự thờ kính và tu hành của người xuất gia nói chung hay là các Phật tử nói riêng, cho nên một phần nào đó phản ánh cho đức tính này, người cư sĩ Phật tử chúng ta cần nương theo hạnh nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm để chúng ta tu tập, trao rèn và nâng cao đạo đức, lòng từ bi của mình.

Định nghĩa hay hiểu về từ bi rất đơn giản, nhưng để ứng dụng là một điều rất khó khăn, bởi vì chúng ta là con người, có nhiều tập khí, phiền não, tham sân si cho nên để thay đổi tập khí này là chuyện không dễ.

Trong cuộc sống đời thường ở xã hội có những điều phức tạp gây oan trái đau thương mà chính con người chúng ta tự làm khổ nhau và đưa nhau đến đường cùng của cuộc sống. Mọi việc nó xuất phát từ suy nghĩ của con người, mà con người vốn ác độc, tham tàn, thù hận, luôn có những mong ước, thèm khát và nếu chúng ta không điêu luyện tu tập để thay đổi con người mình theo hướng tích cực thì tất cả những tâm niệm của cái ác sẽ đẩy cho chúng ta vào những việc tội lỗi, nguy hiểm.

Các Phật tử – những người có duyên lành học được Phật pháp, tiếp nhận được lời Phật dạy, hãy tự mình học theo hạnh Bồ Tát bằng tâm hỷ xã, tâm từ bi, tâm tha thứ bao dung, để tự thay đổi chính mình và dìu dắt những thế hệ tương lai của chúng ta theo con đường phật pháp để trở thành những nhân tố ngày mai có lợi ích cho gia đình và cho xã hội.

Download MP3