Bài pháp thoại Vì Sao Phải Cùng Chịu Khổ do Sư Cô Thích Nữ Hương Nhũ giảng tại chùa Cẩm La (X. Thanh Sơn – H. Kiến Thụy – TP Hải Phòng), ngày 29/06/2017