Bài pháp âm “Vì Sao Ta Giận” được Giảng Sư Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Viện Chuyên Tu, tỉnh Đồng Nai trong Khóa huân tu lần thứ 25 ngày 18/10/2015

Vì Sao Ta Giận – Thích Thiện Thuận
4 (80%) 2 votes