Bài pháp âm Vì Sao Ta Khổ do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Phước Khánh, huyện Long Điền, TP Cần Thơ trong buổi thuyết giảng phật pháp