Bài thuyết pháp Vì Sao Ta Niệm Phật do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Viện chuyên tu, làng Vạn Hạnh, Bà rịa Vũng Tàu trong khóa tu phật pháp

Đánh giá