Địa điểm thuyết giảng: Chùa Từ Hiếu – Tp.HCM
Ngày 01 tháng 07 năm Quý Tỵ
Kính chúc Quý Vị nghe pháp trong an lạc … A Di Đà Phật