Bài pháp âm Vì Sao Tôi Chờ do Thượng Tọa Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Viện chuyên tu, làng Vạn Hạnh, Bà rịa Vũng Tàu ngày 6/14/2015 trong Khóa huân tu lần 22

Đánh giá