Vì Sao Tôi Theo Đạo Phật ? – Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Ấn Quang, ngày 09/05/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,4715,Vi-Sao-Toi-Theo-dao-Phat-.tsph