Bài pháp thoại Vị Thầy Thuốc ở Phương Đông do Đại Đức Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Viện chuyên tu, làng Vạn Hạnh, Bà rịa Vũng Tàu trong khóa huân tu lần thứ 11

Vị Thầy Thuốc ở Phương Đông – Thích Thiện Thuận
2 (40%) 1 vote