Vinh quang và cay đắng – Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội Bà Rịa Vũng Tàu, ngày 23/11/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5250,Vinh-quang-va-cay-dang.tsph

Vinh quang và cay đắng – Thích Nhật Từ
Đánh giá