Bài pháp thoại Vô Chiêu Thắng Hữu Chiêu (Vấn Đáp) do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Đức, ngày 15-03-2016

Vô Chiêu Thắng Hữu Chiêu (Vấn Đáp) – Thích Pháp Hòa
4.6 (92.73%) 11 vote[s]