Pháp thoại “Vô Ngã Giữa Đời Thường English Subtitle (Selflessness In Daily Life)” được đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Hương Sơn (Nha Trang) ngày 21/03/2010 (06/02/Canh Dần), và được phụ đề tiếng Anh

Download MP3

Vô Ngã Giữa Đời Thường (Selflessness In Daily Life) – Thích Phước Tiến
5 (100%) 1 vote