Võ Thị Sáu – Con Người Và Huyền Thoại 

Tác giả: Nguyễn Đình Thống

Nhà xuất bản Quân Đội Nhân Dân ấn hành năm 2008

Giọng đọc: Thu Hiền