Bài pháp âm Vô Thường do Đại Đức Thích Thiện Thuận và Thích Hạnh Bảo thuyết giảng tại Chùa Từ Xuyên, Hoang Diệu – Tp Thái Bình

Đánh giá