Vợ và người tình – Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 14-09-08. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1760,Vo-va-nguoi-tinh.tsph