Bài pháp âm Vu Lan Tha Hương Nước Mắt Của Con được Đại Đức giảng sư Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Samkwang Temple Hàn Quốc năm 2015

Vu Lan Tha Hương Nước Mắt Của Con – Thích Thiện Thuận
Đánh giá