Bài pháp âm Vu Lan Tha Hương Nước Mắt Của Con được Đại Đức giảng sư Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Samkwang Temple Hàn Quốc năm 2015

Đánh giá