Bài pháp thoại Vui Tết Hay Lo Tết do Thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng nhân lễ khánh tuế đầu xuân Kỷ Hợi 2019 tại Tu Viện Tường Vân, ngày mùng 1 tết (05-02-2019)

Download MP3