Pháp thoại Vun Bồi Công Đức do SC Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Hưng Thiền (Huyện Cao Lãnh – Tỉnh Đồng Tháp), ngày 01/12/2017

Vun Bồi Công Đức – Thích Nữ Như Lan
Đánh giá