Bài pháp thoại Vun bồi tịnh nghiệp do NS Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Thiên Phước (H. Châu Thành – T. Đồng Tháp) ngày 14/06/2019

video