Bài pháp thoại Vững Chãi – Thảnh Thơi do Đại Đức Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Thiền Đường Mây Từ, ngày 22-06-2018

Vững Chãi – Thảnh Thơi – Thích Pháp Hòa
5 (100%) 3 votes