Vượt qua ác mộng và sợ hãi – Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 22-06-08. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1404,Vuot-qua-ac-mong-va-so-hai.tsph

Vượt qua ác mộng và sợ hãi – Thích Nhật Từ
Đánh giá