Pháp thoại Vượt Qua Bệnh Tự Ái  do Thầy Thích Nhật Từ giảng trong khóa tu thiền cho người bận rộn tại chùa Giác Ngộ, ngày 08-12-2018