Pháp thoại Vượt Qua Bệnh Tự Mãn do Thượng tọa Thích Nhật Từ giảng tại trường đại học KHXHNV TPHCM, ngày 08-12-2018