Vượt qua chính mình – Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng cho gần 600 người cai nghiện tại Trung tâm Giáo Dục Lao động XH tỉnh BRVT, ngày 13-02-07. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1850,Vuot-qua-chinh-minh.tsph

Vượt qua chính mình – Thích Nhật Từ
Đánh giá