Bài pháp thoại: Vượt Qua Cô Đơn do TT.Thích Nhật Từ giảng tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội Tân Hiệp, Bình Phước, ngày 08/06/2013
Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/play-vuot-qua-co-don/ wWw.TuSachPhatHoc.Com