Vượt Qua Mặc Cảm (vẫy chào mặc cảm) – Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 27/08/2006. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1603,Vay-chao-mac-cam.tsph