Pháp thoại ngắn Vượt Qua Mặc Cảm Về Thân Phận do Thầy Nhật Từ giảng cho 1500 người khiếm thị tại Tịnh xá Ngọc Châu Như, Sóc Trăng, ngày 20-05-2018