Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 25/07/2010. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5521,Vuot-qua-noi-dau-tu-biet.tsph

Vượt qua nỗi đau tử biệt – Thích Nhật Từ
Đánh giá